Religio, State, Society
  • Alberta Giorgi, Xabier Itçaina (eds), “Special section (3/3) : Religion and local politics in Southern Europe”, Religion, State, and Society, 2016, 43(3)
Medical Anthropology
  • Charlotte Brives, François Le Marcy et  Emilia Sanabria (eds), “The Politics and Practices of Evidence in Global Health”, Medical Anthropology, 35(5).
French Politics 44(4)
  • Nathalie Brack, Olivier Costa et Eric Kerrouche (eds.), “MPs Between Territories, Assembly and Party. Investigating Parliamentary Behaviour at Local Level in France, Belgium and Germany”, French Politics, 14(4, numéro spécial), octobre 2016.
Les cahiers de la LCD-1
  •  Arnaud Alessandrin, Naïma Charaï et Johanna Dagorn (dir.), « La ville face aux discriminations », Les Cahiers de la LCD, 1, juillet 2016.
Religion, state and Society-2
  • Alberta Giorgi and Xabier Itçaina (eds.),"Second special section on religion and territorial politics in Southern Europe", Religion, State and Society, 14(1), 2016.
Territory, Politics, Governance-Pinson
  • Gilles Pinson et Christelle Morel Journel (dir.) | numéro spécial de Territory, Politics, Governance, 4(2-"The Neoliberal City: Theory, Evidence, Debates"), 2016.

Effets-frontières

  • Évelyne Ritaine (dir.) | Cultures & Conflits, 99/100(Effets-frontières en Méditerranée : contrôles et violences), automne-hiver 2015.
Revue Participations-Paoletti, Rui
  • Marion Paoletti, Sandrine Rui et Loic Blondiaux (dir.)

Numéro 2, 2015 de la revue Participations sur « La démocratie a-t-elle un sexe ? »

  • Gilles Bertrand et Mathias Delori (dir.)

Numéro spécial de la section thématique « Études critiques de sécurité », Études internationales, XLVI(2-3), juin septembre 2015.

Religio, State, Society
  • Alberta Giorgi and Xabier Itçaina (eds.)

"Special Section: Religion and Territorial Politics in Southern Europe (1/3)”, Journal of Religion, State and Society, 2015, 43(2).

La publication de ce dossier s'étalera sur 3 numéros de la revue.

  Lire

Media and Diversity

Revue InMedia #5

CC0 Public Domain

Christine Larrazet et Isabelle Rigoni (dir.)

Numéro 5 (2014) de la revue InMedia, The French Journal of Media and Media Representations in the English-Speaking World

 

Mise à jour le 18/10/2017

Publications | Revues

© Fotolia